REN XUE Teacher Training Program Application

Ansökningsvillkor för lärarutbildning

Det rekommenderas starkt att du läser Vägen till Välbefinnande av Yuan Tze som förberedelse för träningen.

Särskilda krav för lärarutbildning på nivå 3
Även om du kommer att börja utbildningen med nivå 1, vill vi se till att du är fullt medveten om de särskilda kraven för lärarutbildning på nivå 3 så att du är välinformerad inför ditt beslut att genomföra utbildningen.

Uppförandekod för REN XUE-lärare
Efter att ha slutfört nivå 1 av REN XUE-lärarutbildningen kommer du att vara kvalificerad som Yuan Gong-lärare, och om du fullföljer alla sex utbildningsnivåerna kommer du att vara kvalificerad som Yuan Gong-mästare. Vi hoppas att du kommer att känna dig stolt över att vara anförtrodd Yuan Gong och Ren Xue.

Det är normalt att en yrkesgrupp har en uppförandekod och vi ser behovet av riktlinjer så att du är klar över vad som förväntas av en Yuan Gong och Ren Xue lärare. Vi har skapat denna uppförandekod för REN XUE-lärare för att delge dessa förväntningar. Denna kod är inte avsedd att orsaka några olägenheter eller begränsningar. Avsikten är att ge skydd, och att skapa en säker och sund miljö där våra lärare kan trivas, samt att bygga upp ett gott rykte och allmänhetens förtroende.

Vänligen läs uppförandekoden för REN XUE-Lärare .

Samtyckes-avtal rörande mottagen information
Genom att skicka in denna ansökan för att genomföra REN XUE Teacher Training bekräftar jag att jag har läst och godkänner följande:

Jag är medveten om att Ren Xue utformades för att vara ett säkert och effektivt alternativ för hälsa och välbefinnande, men det har även sina begränsningar. Jag har läst informationen som tillhandahålls om att ta hand om min mentala hälsa och så vitt jag vet, har jag inget medicinskt eller psykiskt tillstånd som gör att det inte är lämpligt att delta i REN XUE Teacher Training just nu, och jag tar därmed på mig fullt ansvar för mitt deltagande.

Jag förstår att Ren Xue och Yuan Gong inte ersätter läkarvård, undersökning, diagnos eller behandling.

Jag har läst, förstått och godkänner villkoren i detta samtyckes-avtal. Jag håller Yuan Tze, REN XUE International och alla personer och organisationer som verkar för deras räkning fria från allt ansvar för personlig skada eller skada på mig själv.